Achtergrond van Gambia

Gambia is een klein land waar u veel cultuur en mooie stranden vindt.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Over de geschiedenis van Gambia van voor de komst van de Europeanen is weinig bekend. Wel weet men dat de banken van de Gambiarivier al lange tijd bewoond moeten zijn. Aanwijzing hiervoor zijn de megalitische stenen bij o.a. Wassu waarvan de oudste van rond 700 zijn. Grote etnische groepen als de Mandinka en de Wollof zijn in Gambia terecht gekomen, nadat de Arabieren door de Sahara trekken en een steeds groter gebied in Noord-Afrika veroveren. De berbers trekken daardoor noodgedwongen verder naar het zuiden, wat weer leidt tot een zuidwaartse beweging van de Mandinka en de Wollof. Gambia behoort destijds tot het koninkrijk van Ghana. Wanneer de Berbers later dit gebied binnenvallen, nemen zij de Islam met zich mee en bekeren ze vele inheemse volkeren. In de eeuwen die volgen brokkelt het Ghanese rijk af en komt het Mali-rijk op. Opnieuw zijn het de Mandinka die in grote getalen richting de Senegambia regio trekken. Het gebied ten zuiden van de Gambia wordt bewoond door de Djola stam. Noordelijker ontstaan enkele Wollof-staten, welke tot in de 19de eeuw blijven bestaan. In de 15de eeuw zijn het de Portugezen die als eerste van de Europanen handel beginnen te drijven langs de westkust van Afrika. Het is vervolgens een Venetiaan in dienst van Portugal die als eerste de Gambiarivier opvaart. Hierna volgen gauw de Hollanders, de Engelsen en de Fransen. Zij zetten her en der in het gebied handelsposten op. Constante strijd tussen de drie mogendheden kenmerken deze periode. Bovendien gaat deze periode ook de boeken in als één van de zwartste bladzijden in de wereldgeschiedenis. Tussen de het begin van de 16de eeuw en halverwege de 19de eeuw werden vanaf Gambia miljoenen slaven naar Amerika vervoerd. De slaven werden door de Britten op James Island vastgehouden, totdat ze per schip naar de Ocean over werden vervoerd. In 1807 schaffen de Engelsen de slavernij af, de Fransen volgen pas in 1848 en de Portugezen drijven nog tot in 1888 slavenhandel. Vanaf halverwege de 19de eeuw breken in Gambia en Senegal de Soninke-Marabouts oorlogen uit. De streng Islamitische marabouts proberen ‘heidense’ stammen te bekeren. De oorlogen zorgen voor grote instabiliteit in het stamleven en zorgt voor toename van slavenhandel, die door inheemse volkeren ook na de afschaffing door de Europeanen nog wordt voortgezet. Voor de Engelsen en Fransen wordt het door de interne strubbelingen van de inheemse volkeren zeer gemakkelijk om hun macht uit te breiden. Niet veel later hebben de Engelsen volledige macht over Gambia en de Fransen over Senegal. De landsgrenzen van Gambia werden door de Engelse en de Fransen bepaald door vanaf punten in de rivier een kanon af te schieten. Daar waar de kanonskogel landt, tekent men de grens. Alles wat buiten de reikwijdte van het kanon valt, behoort aan de Fransen toe. Op deze manier worden de Engelsen verzekerd van macht over de oevers van de Gambiarivier, een strategische gebied dat zij vanaf het allereerste begin in handen willen hebben. In het begin van de 20ste eeuw onderneemt Engeland eigenlijk weinig in hun kolonie en na de Tweede Wereldoorlog neemt het land al gauw stappen om de onafhankelijkheid van Gambia in te leiden. In 1965 wordt Gambia eerst een onafhankelijk lid van de Britse Gemenebest, in 1970 leidt een referendum tot de formatie van de Gambiaanse republiek met Jawara als eerste president. In 1982 wordt kortstondig een confederatie met Senegal gevormd, maar hier kwam in 1989 alweer een einde aan. Jawara en zijn partij winnen ondertussen alle verkiezingen tussen 1970 en 1992. In 1994 vindt echter een geweldloze coupe plaats, waarin luitenant Jammeh de macht overneemt. Hij is nog altijd de politiek leider van Gambia.

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Gambia ligt in West-Afrika en wordt volledig omsloten door Senegal. Het is een zeer smal land dat eigenlijk gevormd wordt door de Gambiarivier en de oevers langs deze rivier. Het westen van het land grenst aan de Atlantische Oceaan.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Wat religie betreft is Gambia een homogeen land; 90% van de bevolking is Moslim. Qua etniciteit is de bevolking echter zeer divers. De grootste etnische groep wordt gevormd door de Mandinka’s die zo’n 42% van de bevolking uitmaken. De Fula maken circa 18% van de bevolking uit en de derde grote etnische groep zijn de Wollof met ongeveer 16%. Kleinere etnische groepen zijn de Djola, de Serahuli, de Serer, de Manjago en de Aku. In totaal wonen ruim 1.8 miljoen mensen in Gambia.

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Het landschap van Gambia wordt gedomineerd door de Gambiarivier. Langs delen van de rivier komen mooie mangrovebossen voor. Verder van de rivier af wordt het landschap droger en vindt u savanneland. In het land komen verschillende palmboomsoorten voor en ook de karakteristieke baobab of apenbroodboom kunt u hier op de foto zetten. Het Gambiaanse landschap met veel water trekt veel vogels aan, waarvan u tijdens uw vakantie zeker enkele mooie soorten zult zien.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Gambia moet het niet hebben van mooie architectuur of monumentale gebouwen. In Banjul zijn nog enkele gebouwen uit de koloniale periode te zien. Daarnaast vindt u in het land betonnen gebouwen met golfplaten daken, in de sloppenwijken voeren golfplaten hutten de boventoon en op het platteland zijn nog lemen hutten met rieten daken te vinden. Gambianen wonen meestal in compounds. Deze bestaan uit een hoofdwoning, waar de oudste man van de familie meestal woont, met daar omheen woningen van overige familieleden. Een dorp wordt dan weer gevormd door meerdere compounds die bij elkaar gelegen zijn.